Zpět na hlavní stránku Další stránka Ikony

Spas v silach

Bohorodice na trůně

Svatý Jiří

Archanděl Michael

Zvěstování

Narození Krista

Vzkříšení

Apoštol Filip